Jual Beli

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
(Al-Baqarah: 275)

Murabahah

MURABAHAH Adalah AKAD Pengadaan Suatu Barang Dengan Menegaskan Harga Belinya (Harga Perolehan) Kepada Pembeli Dan Pembeli Membayarnya Secara Angsuran Dengan Harga Lebih Sebagai Laba.

Informasi Kontak

Wisma Kalla Lt. 2 dan 3,Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8 , Makassar
(0411) 853210

Alert!

Komentar Berhasil Dikirim

Alert!

Komentar Berhasil Dikirim